tel. 530 61 61 59

Czym się zajmujemy?

Montaż instalacji gazowych

Wykonujemy kompleksowe usługi z zakresu montażu instalacji gazowych:

Gaz ziemny do odbiorców indywidualnych transportowany jest przy pomocy rurociągu biegnącego w ziemi, a aby móc go wykorzystywać w gospodarstwie domowym konieczne jest odpowiednie przyłącze. Gaz dostarczany do piecyków, kuchenek i innych urządzeń doprowadzany jest poprzez domową instalację gazową. Nasza firma wykonuje instalacje przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa i jakości.

Domowa instalacja gazowa stanowi przemyślany układ przewodów, które łączą się ze sobą dzięki kurkowi głównemu. Przewody można poprowadzić wewnątrz budynku, albo na zewnątrz. Posiadamy doświadczenie w stosowaniu obu typów rozwiązań i jesteśmy w stanie doradzić klientowi która opcja będzie dla niego lepsza.

Dopilnujemy, by zachowane były wszystkie warunki jakie spełniać powinno pomieszczenie, czyli odpowiednia wysokość i co bardzo istotne - sprawna, wydajna wentylacja. System odprowadzający spaliny i dostarczający odpowiednią ilość powietrza niezbędnego do spalania jest niezwykle ważny, bowiem decyduje o bezpieczeństwie użytkowania urządzeń gazowych.

Montujemy najczęściej używane urządzenia takie jak kuchenki i kotły grzewcze z otwartą komorą spalania. Wszystkich klientów instruujemy, że mogą być instalowane wyłącznie w kuchniach albo aneksach, w których istnieje możliwość stosowania wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej. Polecamy montaż nad kuchenką okapu wywiewnego i chętnie podejmiemy się jego wykonania.

Montujemy kotły na paliwa gazowe, one także nie mogą być zainstalowane w dowolnym pomieszczeniu. Pomagamy wybrać najlepszą lokalizację dla tych urządzeń. Wybierając pomieszczenie kierujemy się kilkoma normami, jakie musi ono spełnić:

•    kotły o mocy cieplnej nie przekraczającej 30 kW dopuszcza się do użytku wyłącznie w pomieszczeniu, w którym ludzie nie przebywają stale
•    kotły o mocy cieplnej w zakresie od 30 do 60 kW dopuszcza się do użytku wyłącznie w pomieszczeniach technicznych albo kotłowniach
•    kotły o mocy cieplnej w zakresie od 60 do 2 000 kW dopuszcza się do użytku wyłącznie w kotłowniach budynków wolno stojących.

W pomieszczeniach mieszkalnych montuje się urządzenia z zamkniętą komorą spalania. W ramach naszych usług sprawdzamy czy budynek wyposażony jest w koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe o średnicy 125/80 mm, które zostały poprowadzone ponad dachem albo z boku budynku, jeśli nie - proponujemy ich instalację, lub wymianę.

Gaz do budynków doprowadzany jest przy pomocy sieci gazowej o niskim albo średnim ciśnieniu, a dopiero na granicy nieruchomości sieć przechodzi poprzez główny kurek gazowy w instalację gazową.

Głównymi elementami składającymi się na wykonywane przez nas instalacje gazowe są:
•    przewody (rury) transportujące oraz rozprowadzające gaz,
•    łączki i kształtki, które mają za zadanie zmianę kierunku przewodów oraz łączenie odcinków. Umożliwiają one także łączenie rur o różnych średnicach oraz połączenie większej liczby rur,
•    kolana (90° i 45°) i łuki gięte  zmieniające kierunek rur,
•    trójniki i czwórniki łączące więcej niż dwie rury,
•    dwuzłączki łączące przewody i redukujące średnice,
•    łączniki adaptacyjne mające zastosowanie przy kompensowaniu różnic pomiędzy różnymi typami króćców gazomierzy,
•    reduktory ciśnienia mające za zadanie obniżanie ciśnienie gazu w instalacji,
•    armatura regulacyjna  - są to kurki, które dają możliwość odcięcia przepływu gazu, oraz zawory współpracujące z detektorami gazu,
•    armatura ochronna, czyli filtry do gazu,
•    armatura rewizyjna inaczej wyczystki, są to trójniki rewizyjne zabezpieczone zaślepką służące do dokonywania inspekcji rur,
•    gazomierze - opomiarowanie zużycia gazu,
•    armatura czerpalna – szybko złącza, na które składa się kurek i przewód elastyczny, za pomocą których można podłączyć kuchenkę,
•    przewody spalinowe łączące odbiornik gazowy i komin.

Inne elementy, które mają za zadanie wspomagać instalację i dbać o jej szczelność to uchwyty, czyli obejmy mocujące rury, a także materiały takie teflon i różnorodne pasty uszczelniające. Posiadamy je w swojej ofercie, ale chętnie wykonamy prace również przy pomocy materiałów dostarczonych przez klienta. Doradzimy zakup najlepszych materiałów.

Dowiaduj się o nowościach

Kontakt z nami

Dane firmy

Tel: 530 616 159

Email: instalatorhydraulik@tlen.pl

Obszar działania firmy

Obszarem działalności firmy jest Poznań oraz pobliska okolica w promieniu 35 km od siedziby firmy. Realizowane usługi hydrauliczne i instalacyjne obejmują szereg miast graniczących z Poznaniem i nie tylko, do których zaliczyć można Swarzędz, Przeźmierowo, jak również Luboń, Czerwonak i Suchy Las. Obsługujemy również klientów z miejscowości: Koziegłowy i Dopiewo, oraz Baranowo, Puszczykowo. Jeżeli są Państwo zainteresowani interwencją hydraulika spoza tego obszaru, miejscowości położonej dalej od Poznania polecamy kontakt telefoniczny, gdyż nasze usługi ekipy instalacyjnej możliwe są w każdej lokalizacji uzgodnionej z klientem. Ograniczenie terytorialne dyktowane jest możliwie szybkiej interwencji na danym terenie, co zapewnia Państwu komfort skorzystania z usługi.

Nasze Realizacje